Thành viên: Những con sói đã gia hạn hợp đồng với Bỉ.

Khi tôi đổi sang 18, tôi ngồi trên ghế dự trận đầu tiên dưới Bomas và rồi mùa giải đã kết thúc.In the second half of the game, d-luis volleyed and was ném, and jinging an missed the chance of a Rỗng goal in front of the goal. the long-range shot from the outside of the B seat broke the goal, and jinging an hit the hình phạttiền!