Hắn có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta..

Chúng ta sẽ cho họ cơ hội để chứng minh sức khỏe của họ.Tất cả chúng ta đều biết lối s ống của Maradona sẽ mang đến một mối nguy lớn về sức khỏe, nhưng cho cả thế giới, cho Argentina, cho Nam Mỹ và bóng đá quốc tế, nó vẫn là một mất mát lớn.Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời làm việc cùng nhau, chúng tôi đã ở trong một phòng đôi tám tuần tại the 1986 World Cup và ông ấy là một trong những người đình công giỏi nhất mà tôi từng thấy,