Đức vua cũng vậy..

Tôi nghĩ anh ta có thể chịu được sự chú ý từ thế giới bên ngoài vì anh ta là một cầu thủ lớn lên dưới áp lựcChúng tôi sẽ cố hết sức để cho anh ấy nhiều cơ hội hơn.Chúng ta đã quyết định một cách nhìn lâu dài và bắt đầu một sự thay đổi gây rối loạn với rất nhiều gương mặt mới và những cầu thủ trẻ tuổi.